Author Archives: admin

Καινοτομίες της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι η νέα εταιρική μορφή που δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες, συνδιάζοντας την ευελιξία των προσωπικών εταιρειών (ενδεικτικά ΟΕ, ΕΕ) και την μειωμένη ευθύνη των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ενδεικτικά ΕΠΕ, ΑΕ).

Όπως κάθε τι καινούριο, χρειάζεται το χρόνο του για να γίνει γνωστό και να ενταχθεί στην καθημερινότητά μας. Από την εμπειρία μου με προηγούμενους πελάτες, από τους πρώτους που σύστησαν ΙΚΕ, πολλές δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες δεν γνώριζαν τι εστί ΙΚΕ και φροντίσαμε να τους ενημερώσουμε. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην επιλογή ίδρυσης ΙΚΕ, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει.

Συνοπτικά, οι πιο σημαντικές καινοτομίες της ΙΚΕ είναι οι εξής:

 • ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ
 • οι εταίροι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ασφαλισμένοι
 • εξωκεφαλαιακές εισφορές: συμμετοχή εταίρου με παροχή εργασίας/έργου
 • μειωμένες υποχρεώσεις δημοσίευσης
 • αγγλική γλώσσα αποδεκτή σε καταθέσεις στις υπηρεσίες
 • έδρα εταιρείας με υπευθυνη δήλωση αντί μισθωτηρίου
 • δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διαδικασίες διοίκησης
 • χαμηλότερο κόστος σύστασης και συντήρησης συγκριτικά με λοιπές κεφαλιουχικές εταιρείες

Στα πλαίσια ενημερωτικών εκδηλώσεων, χρησιμοποίησα τις κάτωθι διαφάνειες για την παρουσίαση στο κοινό της ΙΚΕ και την σύγκρισή της με τις ήδη υφιστάμενες μορφές εταιρείας. Στόχος μου ήταν η όσο πιό απλη και περιεκτική  περιγραφή των ανωτέρω. Παρακαλώ βρείτε τις σχετικές διαφάνειες κατωτέρω προς πληροφόρησή σας.

 


Branch Establishment of a foreign company in Greece

 Based on my personal experience in establishing branches of foreign companies in Greece, I hereby outline some simple and useful information regarding this process.

It is common practice for foreign companies setting up branches in Greece to exercise all or part of their activities in our country, either as a Limited Liability Company (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, or E.Π.E.) or as a Societe Anonyme (S.A.), in accordance with Articles 50, 50a, 50b of Law 2190/20.

 A Greek branch has the same tax and accounting obligations to a Greek company and its profits are taxed at the same rates applicable to domestic companies.

Under the latest legislation, a branch initially requires establishment approval from the local authorities. Upon approval, a fee has to be paid to the local Chamber of Commerce; the company receives a tax registration number and then it may commence its operations.

The authority responsible for the approval of the branch decides, according to the documents submitted, which Greek corporate form resembles the form of the foreign company and provides licenses respectively, either in the form of a Limited Liability Company or an S.A.

The branch is managed by the legal representative appointed by the foreign company and has the right to represent the branch in Greece. The legal representative is responsible as a member of the Board of directors of an S.A or the manager of an Limited Liability Company.

 

Application documents:

1. Decision of a foreign company to establish a branch in Greece specifying the purpose, location and name of the branch and the legal representative;

2. Memorandum of association of the foreign company, as applicable at the time of the application;

3. Notarized or Consular PoA appointing a proxy and procedural representative of the company in Greece, which may be the same person;

4. Certificate from the relevant authority of the country of the company that it has not been dissolved or its operation license has not been revoked;

5. Certificate of the legal representatives of the company at its registered office;

6. The registration number of the company;

7. Certificate of the share capital of the foreign company, issued from the relevant authority;

8. Receipt of the paid fee to the Tax Authorities, for the publication of the notice of approval to the Greek Official Gazette;

9. ACCI (Athens) certificate of pre-authorization of name and/or trade name of the branch.

 

Notes: 

 • The above documents, which are issued abroad, must be apostilled, or be authenticated from a consular authority and be officially translated in Greek language.
 • For companies based outside the European Union, there should be a reciprocal agreement with Greece for Limited Liability Companies.
 • For the approval of the establishment in Greece of a foreign Limited Liability or S.A. branch, the minimum capital of the parent company, outside EU countries, must necessarily equal to the minimum required capital for the same legal form as Greek companies (mandatory Euro 2,4 thousand for Limited Liability Company and Euro 24 thousand for S.A).
 • The proxy and procedural representatives, appointed and residing in Greece, must submit the following:

a) In case they are of EU member nationality: exact copy of their Identity Card/Passport or

b) if they are of non-EU nationality: exact copy of their residence permit for an independent economic activity or a residence permit as managers of a Limited Liability Company or/and as members of a Board of Directors at an S.A.

 


Δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία νέας εταιρικής μορφής

  Έπειτα από διαρκή αιτήματα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη σύσταση νέας εταιρικής μορφής υπό την επωνυμία “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια” (Ι.Κ.Ε).

Με την πάροδο του χρόνου οι επιχειρηματικές πρακτικές, οι τρόποι συναλλαγής, η τεχνολογική εξέλιξη και τα διάφορα νέα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργούν κενά νόμου στην πολιτεία, η οποία οφείλει να παράγει αντίστοιχο νομοθετικό έργο που να τα αναπληρώνει. Η Ι.Κ.Ε αποτελεί μία προσπάθεια να καλύψει τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματία.

Ενδεικτικά κάποια από τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε είναι τα εξής:

– Κεφάλαιο : τουλάχιστον ένα (1) ευρώ.

– Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία είτε με κεφαλαιουχικές είτε με εξωκεφαλαιουχικές είτε με εγγυητικές εισφορές.

Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

– Έδρα: Μη υποχρέωση ύπαρξης πραγματικής έδρας στην Ελλάδα

– Ίδρυση χωρίς συμβολαιογραφική πράξη υπό προϋποθέσεις

– Αγγλική γλώσσα: χρήση σε αποφάσεις εταίρων και καταστατικό

– Email: Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Η διαβούλευση παραμένει ανοιχτή εώς την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρειεα για το νομοσχέδιο ή/και επιθυμούν να συνδράμουν με τα προσωπικά τους σχόλια μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του opengov. Προσωπικά εκτιμώ ότι αξίζουν τον χρόνο σας.


Set Up Your StartUp

Σύσταση Εταιρείας / Διανοητικήική Ιδιοκτησία / Φορολογικά & Μεταναστευτικά Ζητήματα  σε Ελλάδα / Ευρώπη / ΗΠΑ

Μετά χαράς συμμετέχω, μεταξύ άλλων εκλεκτών συναδέλφων, στo “Set Up Your Start Up”, μία εκδήλωση με σκοπό την νομική ενημέρωση νεαρών επιχειρηματιών, σε θέματα που συναντούν στην αρχή του ‘επιχειρείν’ τους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες κατωτέρω. Θα είναι τιμή μας η παρουσία σας.

Η εκδήλωση αυτή έχει στόχο την ανάλυση των προκλήσεων και παροχή λύσεων για νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συστήσουν την εταιρεία τους και να αναζητήσουν επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ από νομικής σκοπιάς.

Μια ομάδα νέων δικηγόρων με διεθνή πρακτική εμπειρία θα αναλύσει συγκριτικά τα διαφορετικά νομικά συστήματα και επιχειρηματικά πλαίσια. Οι ομάδες «BugSense» και «Graffiti RSS» θα μοιραστούν την εμπειρία τους στη σύσταση εταιρείας και εξεύρεση οικονομικής στήριξης από επενδυτές του εξωτερικού, στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού.

Πρόγραμμα
6:00-6:30: Άφιξη Συμμετεχόντων
6:30-7:00: Σύσταση Εταιρείας – Ελλάδα / Ευρώπη / ΗΠΑ
7:15-7:45: Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Ελλάδα / Ευρώπη / ΗΠΑ
8:00-8:20: Φορολογικά & Μεταναστευτικά Ζητήματα  – Ευρώπη / ΗΠΑ
8:35-8:50: Παρουσίαση “BugSense” & “RSS Graffiti”

Θα υπάρξει ένα τέταρτο της ώρας στο ενδιάμεσω κάθε παρουσίασης, για ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση όπως και χρόνος για συζήτηση στο τέλος της εκδήλωσης.

Παρουσιαστές

Andrew Dimitriou, Νομικός στο δικηγορικό γραφείο Dimitriou & Associates, P.C.
Αριστείδης Παπαθανασίου, Νομικός  στο δικηγορικό γραφείο Μαλάμης & Συνεργάτες
Χριστίνα Τσάκωνα, Νομικός στο δικηγορικό γραφείο Dimitriou & Associates, P.C.
Εμμανουήλ Τάβλας, Νομικός
Νάγια Αντωνίου, Νομικός στο δικηγορικό γραφείο Νάγια Αντωνίου & Συνεργάτες

Επιχειρηματίες
Γιάννης Βλαχογιάννης, Συνιδρυτής της εταιρείας BugSense
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Συνιδρυτής της εταιρείας BugSense
Δημήτρης Κομης, Συνιδρυτής της εταιρείας RSS Graffiti
Γιάννης Ρουσοχατζάκης, Συνιδρυτής της εταιρείας RSS Graffiti

Εάν σας ενδιαφέρει να μάθετε τα βασικά σχετικά με θέματα σύστασης εταιρειών, διανοητικής ιδιοκτησίας, φορολογίας και μετανάστευσης στην Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, σας περιμένουμε την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012 στο CoLab.

Για όσους από εσάς δεν καταφέρετε να παρευρεθείτε, μπορείτε να μας παρακολουθείσετε ζωντανά μέσω live streaming (περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα στις σελίδες των eventbrite & fb ).

Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο http://setupyourstartup.eventbrite.com/
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα της εκδήλωσής μας στο facebook page (Δήλωση συμμετοχής στο FB δεν εγγυάται την είσοδο σας στην εκδήλωση).

Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε κι από κοντά!


Set Up Your StartUp

Incorporation / Intellectual Property / Tax & Immigration Issues in Greece / Europe / US

I am pleased to participate, among select few colleagues, in “Set Up Your Start Up”, an event aiming to inform young entrepreneurs about several legal aspects they are about to face during their first steps. You may hereby find the details, I’ll be glad if you can make it.

This event is designed to explore the challenges and discuss options for entrepreneurs who wish to set up their companies and seek funding in Greece, Europe and the US from a legal perspective.
A team of young attorneys with international practical experience will compare the different legal systems and business frameworks, in a casual way. “BugSense” and “RSS Graffiti” teams will share their success stories of incorporating and raising funding abroad in the field of software development.

Conference Program
6:00-6:30: Attendants’ Arrival
6:30-7:00: Incorporating your Start-Up – Greece/Europe/US
7:15-7:45: Intellectual Property Issues – Greece/Europe/US
8:00-8:20: Tax Issues – Immigration – Europe/US
8:35-8:50: “BugSense” & “RSS Graffiti” Stories

Please note that there will be a quarter for Q&A and open discussion between each presentation and time for networking at the end.

Presenters
Andrew Dimitriou, Attorney-at-Law at Dimitriou & Associates, P.C.
Aristeidis Papathanasiou, Attorney-at-Law at Malamis & Associates
Christina Tsakona, Attorney-at-Law at Dimitriou & Associates, P.C.
Emmanuel Tavlas, Attorney-at-Law
Nayia Antoniou, Attorney-at-Law at Nayia Antoniou & Associates

Entrepreneurs
John Vlachoyiannis, Co-Founder at BugSense
Panayiotis Papadopoulos, Co-Founder at BugSense
Dimitris Komis, Co-Founder at RSS Graffiti
Yannis Rousochatzakis, Co-Founder at RSS Graffiti

If you want to learn the basics about incorporation, intellectual property, tax & immigration issues in Greece, Europe and the US, join us on Thursday, January 12 2012 at CoLab.

For those of you who won’t be able to make it at that time, you can still be with us an watch the event via live streaming. (details will be announced soon at eventbrite & fb pages).

Please confirm participation at http://setupyourstartup.eventbrite.com/
You might also visit the event’s facebook page (FB confirmation does not guarantee a place at the event).

We look forward to meeting you there!


Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Επ’ ευκαιρίας της εισαγωγής του θεσμού του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) στην ελληνική πραγματικότητα, των αρκετών ερωτηματικών που έχουν προκύψει από την ημερομηνία εφαρμογής του και της προσωπικής μου εμπειρίας, λαμβάνοντας την πρώτη έγκριση από το ΕΒΕΑ για ίδρυση υποκαταστήματος βρετανικής εταιρείας, παραθέτω με το παρόν απλές και χρήσιμες σχετικές πληροφορίες της διαδικασίας.

Είναι συνήθης πρακτική πολλές αλλοδαπές εταιρείες να ιδρύουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα για να ασκήσουν το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα μας, είτε ως Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή είτε ως Ανώνυμες Εταιρείες, σύμφωνα με τα άρθρα 50, 50α, 50β του ν. 2190/20.

Το ελληνικό υποκατάστημα έχει τις ίδιες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με μία ελληνική εταιρεία και τα κέρδη του φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν για τις εγχώριες εταιρείες.

Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται από την 4η Απριλίου 2011, για την ίδρυση υποκαταστήματος χρειάζεται αρχικά έγκριση από την τοπική αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) και εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Μετά την έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος ακολουθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής στο τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η λήψη ΑΦΜ της εταιρείας και η έναρξη των δραστηριοτήτων της.

Η αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος κρίνει, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε ποια ελληνική εταιρική μορφή προσομοιάζει η μορφή της αλλοδαπής εταιρείας και παρέχει αντιστοίχως άδειες εγκατάστασης είτε με τη μορφή της ΕΠΕ είτε της ΑΕ.

Το υποκατάστηµα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί το υποκατάστηµα. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται όπως το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου µιας ΑΕ ή ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ.

Δικαιολογητικά προς Υπηρεσία ΓΕΜΗ:

 1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της
 2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της
 3. Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της εταιρείας στην Ελλάδα που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της
 5. Βεβαίωση για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα της
 6. Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της. Εξαιρούνται οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που το δίκαιο της χώρας τους δεν προβλέπει την καταχώρηση σε μητρώο
 7. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για το καταβεβλημένο κεφάλαιο της αλλοδαπής εταιρείας.
 8. Γραμμάτιο είσπραξης από ΔΟΥ, τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης έγκρισης στο ΦΕΚ
 9. Βεβαίωση ΕΒΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος

Σημειώσεις:

 • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα – Πλην των προερχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοσίων Εγγράφων σύμφωνα με το Ν. 1497/27-11-1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων» και τον Ν.1548 της 17/23-05-1985 «Κύρωση νομική, συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου»
 • Για τις εταιρείες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ελλάδα για τις ΕΠΕ
 • Για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ ή ΑΕ εκτός χωρών Ε.Ε. το ελάχιστο κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι απαραίτητα ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για όμοιου Νομικού τύπου ελληνικών εταιρειών (υποχρεωτικά 4.500,00 ευρώ για ΕΠΕ και 60.000,00 ευρώ για ΑΕ).
 • Οι πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστούν και θα διαμένουν στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλουν :

α) Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών της Ε.Ε: ακριβές αντ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή

β) Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε:  ακριβές αντ/φο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ και ως Νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη ΔΣ ΑΕ.

 

 


Welcome

Here you shall expect to find several useful tips, interesting topics, personal views and recent updates on legal matters.