Καινοτομίες της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι η νέα εταιρική μορφή που δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες, συνδιάζοντας την ευελιξία των προσωπικών εταιρειών (ενδεικτικά ΟΕ, ΕΕ) και την μειωμένη ευθύνη των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ενδεικτικά ΕΠΕ, ΑΕ).

Όπως κάθε τι καινούριο, χρειάζεται το χρόνο του για να γίνει γνωστό και να ενταχθεί στην καθημερινότητά μας. Από την εμπειρία μου με προηγούμενους πελάτες, από τους πρώτους που σύστησαν ΙΚΕ, πολλές δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες δεν γνώριζαν τι εστί ΙΚΕ και φροντίσαμε να τους ενημερώσουμε. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην επιλογή ίδρυσης ΙΚΕ, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει.

Συνοπτικά, οι πιο σημαντικές καινοτομίες της ΙΚΕ είναι οι εξής:

  • ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ
  • οι εταίροι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ασφαλισμένοι
  • εξωκεφαλαιακές εισφορές: συμμετοχή εταίρου με παροχή εργασίας/έργου
  • μειωμένες υποχρεώσεις δημοσίευσης
  • αγγλική γλώσσα αποδεκτή σε καταθέσεις στις υπηρεσίες
  • έδρα εταιρείας με υπευθυνη δήλωση αντί μισθωτηρίου
  • δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διαδικασίες διοίκησης
  • χαμηλότερο κόστος σύστασης και συντήρησης συγκριτικά με λοιπές κεφαλιουχικές εταιρείες

Στα πλαίσια ενημερωτικών εκδηλώσεων, χρησιμοποίησα τις κάτωθι διαφάνειες για την παρουσίαση στο κοινό της ΙΚΕ και την σύγκρισή της με τις ήδη υφιστάμενες μορφές εταιρείας. Στόχος μου ήταν η όσο πιό απλη και περιεκτική  περιγραφή των ανωτέρω. Παρακαλώ βρείτε τις σχετικές διαφάνειες κατωτέρω προς πληροφόρησή σας.

 


Comments are disabled.